MARKETING I PROMOCJA

Każdej minuty wysyłamy 12 mln sms-ów i 204 miliony maili. Do umysłu przeciętnego obywatela mieszkającego w wysoko rozwiniętym kraju codziennie dociera ponad 100 tys. słów, co można porównać do sytuacji, w której ktoś mówiłby do nas nieustannie przez 12 godzin.

Żyjemy w czasach totalnego przeładowania informacyjnego, co ma bezpośredni wpływ na konsumentów. Przeciętny mieszkaniec dużego miasta codziennie spotka się z ponad 20 tysiącami przekazów reklamowych, z czego świadomie rejestruje około 150. Te okoliczności wymagają nowego podejścia zwłaszcza w zakresie marketingu i promocji.

Naszym celem jest dostarczenie kompleksowych danych na temat funkcjonowania rynku, konsumentów i wartości Twojego produktu oraz realizacja zintegrowanych działań w obrębie wielu kanałów informacji, które sprawią, że Twój produkt stanie się integralnym elementem rzeczywistości Twoich klientów.

Skontaktuj się z nami

Badania rynku

Prowadzimy szczegółowe badania rynku oraz czynników, które na niego wpływają.

Realizacja kampanii

Tworzymy wielokanałowe kampanie w oparciu o strategiczne cele naszych klientów.

Tworzenie strategii

Tworzymy strategie, które pozwalają zyskać przewagę nad konkurencją.

Customers experience

Prowadzimy działania, mające na celu zwiększenie wartości usług i produktów w oczach Twoich klientów.

ETAP I

ANALIZA OTOCZENIA

Pierwszym elementem pracy jest ocena szans rynkowych marki, towarów lub usług oraz analiza potencjału rozwojowego. Na tym etapie znajdujemy odpowiedzi na pytania odnośnie czynników makro i mikroekonomicznych, które mogą mieć wpływ na realizację naszych celów. Etap ten pozwoli na uniknięcie nieproduktywnych i nieopłacalnych projektów, da obiektywny pogląd na stan rynku, co otworzy możliwość szybszego wprowadzania nowych rozwiązań na dany rynek.

ETAP II

ANALIZA WARTOŚCI OFERTY

Prowadzenie dogłębnych badań konsumenckich to najlepszy sposób, aby dowiedzieć się, jak odwołać się do rynku docelowego. Poszukujemy zarówno jawnych jak i ukrytych motywacji klientów, określamy największe problemy grupy docelowej oraz czynniki, które będą miały wpływ na podniesienie wartości oferowanego przez nas produktu lub usługi.

Analiza klientów

  • Diagnoza oczekiwań grupy docelowej
  • Analiza trendów
  • Analiza motywacji, problemów, zachowań, celów klientów
  • Budowanie ścieżek zakupowych

Analiza potencjału

  • Analiza touchpointów 
  • Analiza strategii cenowej 
  • Analiza zasobów firmy
  • Audyt dotychczasowych działań marketingowych 
ETAP III

TWORZENIE STRATEGII MARKETINGOWEJ

Na tym etapie określamy, która grupa w danych segmencie jest najbardziej atrakcyjna z biznesowego punktu widzenia. Również tutaj w oparciu o dane z poprzednich etapów tworzymy spójną strategię kontrolowania popytu na Twój towar czy usługę.

Segmentacja

Na tym etapie określamy, która grupa w danych segmencie jest najbardziej atrakcyjna z biznesowego punktu widzenia. Również tutaj w oparciu o dane z poprzednich etapów tworzymy spójną strategię kontrolowania popytu na Twój towar czy usługę.

Wybór grupy docelowej

Na tym etapie określamy, która grupa w danych segmencie jest najbardziej atrakcyjna z biznesowego punktu widzenia. Również tutaj w oparciu o dane z poprzednich etapów tworzymy spójną strategię kontrolowania popytu na Twój towar czy usługę.

Pozycjonowanie

Na tym etapie określamy, która grupa w danych segmencie jest najbardziej atrakcyjna z biznesowego punktu widzenia. Również tutaj w oparciu o dane z poprzednich etapów tworzymy spójną strategię kontrolowania popytu na Twój towar czy usługę.

ETAP IV

Marketing 360

Etapem, zwieńczającym dotychczasową pracę jest stworzenie kompleksowej strategii wpływania na rynek z szczególnym naciskiem na CX. Dysponując wiedzą na temat najważniejszych czynników działających na grupę docelową, o ich procesie podejmowania decyzje i okolicznościach, w których dokonują wyborów tworzymy szereg narzędzi, które podnoszą wartość oferty i przyczyniają się do zwiększenia rozpoznawalności, lojalności czy wreszcie sprzedaży.

1

KAMPANIE ONLINE

Create your free account in a matter of minutes with our patented awesome sign up process.
2

KAMPANIE OFFLINE

Next start integrating it with your e-commerce platform of choice and start accepting payments.
3

Love Your Life

Sit back, relax and pop a cold one because your life just got a whole lot easier by using Salient.
GOTOWY?

Skontaktuj się z nami!

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast.

There For You

Far far away, behind the word, far from the countries.

Pristine Quality

Far far away, behind the word, far from the countries.

Heavily Awarded

Far far away, behind the word, far from the countries.

Documentation

Far far away, behind the word, far from the countries.