Dane Kontaktowe:

  Open Labotec sp. z o.o
  ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
  85-862 Bydgoszcz

  tel. 52 340 45 05
  e-mail: office@openlabotec.com

  Możesz również skontaktować się z Kierownikiem Projektu.

  Waldemar Wiśniewski

  waldemar.wisniewski@openlabotec.com


  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000649724, posiadająca NIP 5542943692 oraz REGON 365959518, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 PLN.