Dane Kontaktowe:

Open Labotec sp. z o.o
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz

tel: + 48 52 340 45 05
e-mail: office@openlabotec.com

Możesz również skontaktować się z Kierownikiem Projektu.

Waldemar Wiśniewski

waldemar.wisniewski@openlabotec.com
tel: +48 535 499 346

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000649724, posiadająca NIP 5542943692 oraz REGON 365959518, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 PLN.